Wykłady

Wykłady prowadzone są przez wykładowców, starszych wykładowców, adiunktów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zajęcia realizowane są metodami aktywizującymi dopasowanymi do możliwości małych dzieci np. prezentacje multimedialne angażujące dzieci do aktywnego udziału, zadawania pytań, rozmowy, z wykorzystaniem eksponatów dopasowanych do tematu wykładu itp. (dzieci współuczestniczą w prowadzeniu).